Kondiční jízdy
Vyučovací hodina (45 min)
900 Kč
Příprava žadatele ke složení zkoušky před vrácením ŘP
8 000 Kč
Opravné zkoušky
Pravidla provozu (test)
800 Kč
Praktická jízda
700 Kč
Storno poplatky
Za předčasné ukončení výuky a výcviku
3 000 Kč
Ostatní poplatky
Registrace po přestupu z jiné autoškoly
3 000 Kč
Zkouška z odborné způsobilosti
První závěrečná zkouška
700 Kč
Opravné zkoušky: PPPK (test)
100 Kč
Opravné zkoušky: PJ (jízda)
400 Kč
Tyto poplatky uchazeči platí Magistrátu hl. m. Prahy a nejsou zahrnuty v ceně kurzu.